poistná udalosť čelné sklo Oddelenie ekonomické a správy ms. majetku - žiadosti