rozmery návesu kamióna Verejné obstarávanie

Identifikácia Verejného obstarávateľa

príspevok na presťahovanie za prácou 2013 Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová
zastúpené: Ing. Františkom Baginom

ukradel pašteto IČO: 00311812
DIČ: 2021079797