pergamentna tehnika voščilnice Strategické dokumenty

Územný plán mesta Nemšová

ZaD UPN SU

UPN SU1

22.09.2015 Územný plán mesta Nemšová - KONCEPT

Územný plán mesta Nemšová - ZADANIE

listy ivana hrozného Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu