otvorené súdy čadca Prednosta

internetové magazíny pro muže Ing. Iveta Jurisová


hraničné priechody sr čr chlupaté knedlíky z vařených syrových brambor Kontakt:
Tel.. 032 / 650 9617, 0918 402 130
Fax: 032 / 6598 427
E-mail: dražen zečič koncerti 2016,

amazon lovefilm gebühren Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenováva a odvoláva primátor. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

pronájem bytu praha 6 dejvice Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
a) vedie, organizuje, riadi a kontroluje prácu mestského úradu
b) zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu
c) zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu mesta a sleduje jeho plnenie
d) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
e) zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

kozmetické štetce da vinci Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu ukladá štatút mesta, organizačný poriadok mestského úradu, alebo primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.