катастрофа до опан Oddelenie finančné a správy mestského majetku

alena postupová hlučín premiata forneria marconi impressioni di settembre tradução Ing. Jarmila SAVKOVÁ vedúca oddelenia

odvetvie hospodárstva Tel: 032 / 6509 612, 0918 391 419
Fax: 032/ 6598 248 032 / 6598 427
E-mail: [email protected] strukturovaný životopis vzor ve wordu

magnetická barva na zeď cechy rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych Podriadené útvary

meteorit 2015 15 märz Referát daní a poplatkov
Bc. Eva POLÁČKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 636, 0918 876 716
E-mail: что подарить парню на день рождения 15 лет недорого

šola kajtanja v sloveniji Referát účtovníctva a majetku
Ing. Jana KUCHARÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 620
Email: štýlové dámske klobúky

výpověď vzor 2018 pdf Referát poplatkov a miezd
Ing. Darina Ďurčová
Tel.: 032/ 6509 635
E-mail: krstné košieľky košice

slovný futbal anglicky Referát finančný
Ing. Mária BRAČÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 620
E-mail: bubnová kosačka vari bdr 620 b lucina

rozdělit synonymum secret story 9 sondage popularité candidats Hlavné činnosti:
• Tvorba rozpočtu, rozbory hospodárenia a plnenia rozpočtu
• Tvorba všeobecne záväzných nariadení a smerníc
• Komplexné vedenie účtovníctva
• Správa miestnych daní a poplatkov
• Mzdová agenda
• Majetok mesta, jeho spravovanie a evidencia
• Majetko-právna agenda
• Vyhotovovanie zmlúv, evidencia uzatvorených zmlúv
• Výkon štátnej správy na úseku školstva
• Metodické usmerňovanie a riadenie mestských organizácií